X

på tisdag har vi tenta. en tenta man enbart kan plugga till via föreläsningar på webben. i två dagar har den sidan legat nere nu. vad fan gör man då? bli arg eller skiter i allt?

1 comment:

Elina said...

man ligger på den ansvarige och ser till att få tentan framflyttad! det har min klass fått när det varit svårt att få tag i kurslitteratur