så kom dagen

då jag tänkte mer på någon annan än på dig.

No comments: