X

och nästa gång man vaknade. var man inte samma människa.

No comments: