X

Kärlek är inget val. Det är ett tillstånd.
En balansgång mellan gott och ont.

No comments: