November 16

Kameran har fått följa med vid två tillfällen den här hösten.